Grafik tasarım

İnsanlara verilmesi istenilen bir mesajı etkili ve istenildiği amaca uygun olarak iletebilmek için kullanılacak her türlü tasarım ve yaratma süreci grafik tasarım nedir sorusunun en kısa cevabı olacaktır. Tasarımcı oluşturduğu tasarımı görme, işitme ve duyma duyularının bazen birine bazen ise birden fazlasına hitap edecek şekilde hazırlar. Bu anlamda afişler, reklamlar, filmler, her türlü grafik, matbaa baskıları ve daha yüzlerce işte sanat danışmanı olarak grafik tasarımcılar çalışır.

Matbaa

Yazı, resim veya şekilleri, kağıt, deri, kumaş gibi malzemeler üzerine özel bir surette basarak çıkaran ve birden çok nüsha haline getirilmesini sağlayan makine veya sistem. Baskı makinesi diye de bilinen matbaa, Arapça asıllı bir kelimedir. Basım evi, basım yeri, baskı aleti gibi anlamlarda kullanılmaktadır.

Matbaa sayesinde kullanılan birçok takvim, ajanda, katalog, broşür, karton çantalar gibi işe yarayan birçok aksesuar yaşamı kolaylaştıran ürünler arasında yer alıyor. Özellikle firma ve şirketler yeni yılın yaklaşması ile birlikte kendi şirket ve firmalarının ürün ve hizmetlerinin tanıtımları amacını güden takvimleri baskıya vererek birçok kişiye dağıtarak reklam ve pazarlama konusunda önemli adımlar atıyorlar.