ONE WAY VİSİON

Cafe,restaurant,iş yerleri gibi yerlerin cam yüzeylerine uygulanan baskı tekniğidir.Bu baskının yapıldığı malzemeye ‘delikli folyo’da denilebilir. Bilgisayar programınızda isteğinize özel tasarım yapılır,sonraki aşama olarak dijital baskı makinesinde baskısı yapılır. Baskı işlemi gerçekleştikten sonra ise ürün istenilen zemine uygulanır.